Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Presentació del Servei de Ginecologia

La raó de ser, fonamental, del Servei de Ginecologia és la d'oferir un servei permanent, actualitzat i d'alt nivell a totes les dones de la nostra àrea d'influència. D'altra banda, el fet que es tracti d'un hospital de tercer nivell, ens obliga a ser líders en algunes tècniques i tecnologies d'alt nivell.

L'assistència a les dones ha de ser completa des de l'inici, és a dir, en totes les edats de la dona: des de la ginecologia pediàtrica, endocrinologia pediàtrica, patologies ginecològiques, assistència a les lesions preinvasoras i malignes de l'aparell genital i de la mama, menopausa i patologia de la post-menopausa.

La població de referència de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron és de 453.196 habitants que es distribueixen en 20 àrees bàsiques. Aquesta població correspon a les àrees bàsiques i s'hauria d'afegir la població que ens és remesa per patologies determinades com a centre de referència.
Al tractar-se d'un centre públic els grups d'interès són fonamentalment:

1. Usuaris de la Sanitat Pública, organitzats a nivell grupal o a nivell individual.

2. Organismes Directius Hospitalaris:
Gerència, Direcció mèdica, directors assis- tencials.

3. Conselleria de Sanitat, Consorci Sanitari de Barcelona.

4. Especialistes facultatius d'altres àrees que estan interrelacionats amb l'hospital i que s'espera que s'integrin dins de la mateixa estructura sanitària.

Objectiu general:

L'objectiu general del Servei de Ginecologia és oferir assistència a les pacients de la nostra àrea d'influència incloent l'assistència ginecològica així com les mesures de formació i prevenció de la salut i simultàniament convertir-se en un centre d'excel·lència per a algunes patologies -centre de referència- quirúrgiques d'alta complexitat.

Objectius específics:

Presentem els objectius específics de l'àrea assistencial, ja que els objectius docents i de recerca seran analitzats de manera individual:

1. Efectuar assistència mèdica, segons les patologies, amb la màxima urgència possible (patologies presumptament benignes).

2. Realitzar assistència immediata a totes les pacients amb diagnòstic de presumpció -sospita- confirmació de neoplàsia ginecològica i/o mamària.

3. Revisar i protocol·litzar o realitzar "guies clíniques" de totes les patologies més freqüents.

4. Realitzar en tots els casos el tractament quirúrgic de les neoplàsies ginecològiques i mamàries (quan estigui indicat) en el mínim temps d'espera possible: Període diagnòstic histològic-cirurgia.