Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Avís Legal

Hospital Universitari Vall d'Hebrón - Àrea Maternoinfantil
Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129
08035 - Barcelona
93 489 30 00 - 93 274 60 00
info@ginecologiavhebron.com

AVIS IMPORTANT

La informació present en el web www.ginecologiavhebron.com no substitueix si no complementa la relació metge-pacient, i en el cas de dubte es necessari i recomanable consultar amb el seu metge de referència.

Aquestes són les condicions generals que regulen l'ús del lloc web d'Internet www.ginecologiavhebron.com (en endavant, lloc web) que l'Àrea materno-infantil de l'Hospital Vall d'Hebron (d'ara endavant, l'Hospital) posa a la seva disposició com a usuari. La utilització del lloc web suposa la plena acceptació per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'ús del lloc web vigents en el moment en què l'Usuari accedeixi, de manera que si aquest no està d'acord amb el mateix, no haurà fer ús del lloc web. L'Hospital es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d'Ús així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d'ús, instruccions o avisos que resultin d'aplicació. Així mateix, es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar el lloc web en qualsevol moment.
L'accés al Lloc Web per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït, però, alguns dels serveis oferts per l'Hospital poden trobar subjectes a condicions particulars, en aquest cas es posaran a la seva disposició en tot moment.
l'accés, navegació i ús del Lloc Web és responsabilitat de l'Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els drets sobre el contingut d'aquesta web pertanyen a l'Hospital excepte aquells d'empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
El usuari accepta que el lloc web ha estat creat i desenvolupat amb informació procedent de fonts internes i externes i l'ofereix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errates. Per això, l'usuari exonera a l'Hospital de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el lloc web pogués produir-li durant la navegació pel mateix.
Tots els continguts del lloc web de l'Hospital estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual. Les marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Lloc Web són propietat de l'Hospital o dels seus legítims titulars. L'ús o l'accés a la pàgina no atribueix cap dret de l'usuari sobre els esmentats signes distintius.
L'Hospital autoritza als usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir o descarregar els continguts del lloc web únicament i exclusivament per a ús privat . Per tant, queda terminantment prohibit qualsevol comunicació i/o distribució d'aquests continguts amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració o descompilació. Per a qualsevol ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment per escrit del titular dels drets de què es tracti, sense que en cap cas la manca de resposta pugui ser considerada autorització presumpta.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS

En el Lloc Web l'Usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents links. Aquests enllaços no suposen un suggeriment, invitació o recomanació a la visita d'aquests llocs de destinació i per això no es responsabilitza del resultat obtingut a través dels mateixos.
Els hiperenllaços continguts en Lloc Web poden dirigir a pàgines web de tercers , de manera que l'Hospital no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin figurar en aquestes pàgines i, que en cap cas impliquen relació alguna entre l'Hospital i les persones o entitats titulars de tals continguts.

POLÍTICA ANTI-SPAMMING

L'Hospital és contrari a la pràctica del SPAM (enviament massiu i continuat al correu electrònic de missatges publicitaris, normalment comercials, dirigits a una pluralitat de persones i brossa).
En aquest sentit, els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de SPAM publicitari per a l'enviament no hagin atorgat consentiment previ podran posar-se en contacte amb l'Hospital, dirigint-se a l'adreça de correu info@ginecologiavhebron.com, per evitar que aquesta situació pogués repetir-se en el futur.

EXCLUSIÓ DE LA RESPONSABILITAT

L'Hospital declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi tant fora com dins d'aquesta pàgina quan no estigui gestionada directament pel seu webmaster. Reservant-se la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions en la informació continguda en la seva pàgina web o a la configuració i presentació d'aquest, així com suspendre temporalment l'accés al mateix.
Tant l'accés a aquest Lloc Web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L'Hospital no respondrà de cap dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús de la informació. A més, l'Hospital adoptarà les mesures legals que consideri convenients per impedir qualsevol tipus de conducta contrària a la llei i cooperarà amb les autoritats en la identificació de les persones responsables que introdueixin en la seva Web continguts que puguin suposar una violació de la mateixa.
Així mateix, l'Hospital no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar al sistema informàtic de l'Usuari (maquinari i programari), o dels fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política General sobre privacitat de l'Hospital és respectar la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal), la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposats.
En concret, l'Hospital informa als usuaris del lloc web que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb el àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'han obtingut. Seran cancel·lats quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a aquesta finalitat, o quan ho demani el titular en l'exercici del seu dret de cancel·lació.
Quan es demanin dades personals a través del lloc web, s'informa a l'Usuari de forma clara i inequívoca, sobre el següent:

- Existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, finalitat de la recollida i destinatari de la informació.
- Inscripció del fitxer en el Registre de l'Agència de Protecció de Dades.
- Caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que li siguin plantejades, així com de les conseqüències de
l'obtenció de les dades o la negativa a subministrar.
- Possibilitat d'exercir els drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

La legislació aplicable al contingut del lloc web de l'Hospital serà l'espanyola i la jurisdicció a la qual se sotmet el titular d'aquesta pàgina per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués derivar de la seva relació amb l'Usuari és la dels Jutjats i Tribunals competents de Barcelona, Espanya.