Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Cursos i Màster > Formació continuada
Cursos i Màster
Formació continuada

La formació continuada és, actualment, un requisit imprescindible per als currículums dels especialistes i així mateix per a la promoció i carrera docent. Aquesta formació pot establir-se a nivell del mateix Hospital per als metges d'"staff", o bé per a metges d'altres àmbits extra-hospitalaris. A l'Hospital Vall d'Hebron, aquesta formació s'estableix, d'una banda per a les activitats científiques que realitza cada unitat i/o comitè, i per altra part per a les sessions generals del Servei, que estan establertes segons el següent calendari:

  1. Sessió General del Servei: dijous de 15 a 16 h
  2. Sessió de primeres visites del centre de Mama: dilluns a les 8 h
  3. Comitè de patologia Mamària. Dilluns de 14 a 15.30 h
  4. Sessió Científica de Ginecologia Oncològica: dilluns 14.30 h
  5. Sessió de Recerca: Unitat de Recerca: dimarts a les 16 h
  6. Sessió de Patologia Mamària: dijous a les 8 h
  7. Comitè de la Unitat del Sòl Pelvià: dijous a les 8 h
  8. Comitè de Ginecologia Oncològica: divendres a les 12 h
  9. Sessió de Morbi i Mortalitat: 9 sessions a l'any. Dijous a les 15 h