Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Programa de docència

 

 

 

 

 

 

Cursos i Màster > Màster en Endoscòpia Ginecològica
Cursos i Màster
Màster en Endoscòpia Ginecològica.
Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Director acadèmic: Professor Dr. Antonio Gil Moreno
Codirectors acadèmics: Professor Dra. Berta Díaz, Dra. Elena Suarez, Dr. Oriol Puig
Afavorit per: Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia
Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO)
Destinataris del Màster: Metges especialistes en Obstetrícia i Ginecologia
Títol que s'obté: Màster en Endoscòpia Ginecològica per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Crèdits ECTS: 60 crèdits ECTS. Repartits en 10 mòduls d'una setmana de durada (de dilluns a dijous de 8 a 17 h.)
10 crèdits ECTS (treball obligatori)
Durada: Un any lectiu.
Nº màxim d'alumnes: 10 alumnes
Avaluació final: Es realitza mitjançant la valoració de cadascun dels tutors. A més, l'alumne haurà de realitzar un treball d'investigació sobre algun dels temes inclosos en el programa, que haurà de ser aprovat pel grup de professors i pel que obtindrà 10 crèdits ECTS.
Quota d'Inscripció: 7.000 €
Lloc on s'imparteix: Hospital de la Vall d'Hebron. Barcelona

 

Presentació del Màster

La introducció de l'Endoscòpia en Ginecologia va suposar un avanç significatiu en el diagnòstic. No obstant això, i a partir de la dècada dels anys 90, la Laparoscòpia s'ha convertit, en la nostra especialitat, en un instrument imprescindible tant en el diagnòstic com en el tractament.

En un primer moment la Laparoscòpia va ser considerada com un altre procés quirúrgic, escollida per realitzar el mateix procediment que realitzaven les tècniques convencionals ja utilitzades, però, presenta moltes i destacades avantatges tant per a la pacient com per al sistema sanitari.

La introducció de l'Histeroscòpia va suposar també, un gran avanç en el diagnòstic, a més de oferir-nos la possibilitat d'efectuar procediments quirúrgics d'una manera mínimament invasiva.

La Robòtica , que s'ha incorporat recentment als nostres hospitals, suposa en molts sentits un gran avanç ja que permet millorar la tècnica quirúrgica, i amb això augmentar la nostra seguretat i la del pacient.

A més la Tècnica de bandes i la utilització de Malles, per al tractament de la Incontinència urinària i la Reparació del Sòl Pelvià, han despertat gran interès.

Per això, i de forma simultània amb l'aprenentatge de les tècniques endoscòpiques descrites, oferim la possibilitat de formació en aquests procediments quirúrgics.

D'altra banda, l'aplicació de les tècniques endoscòpiques en determinats procediments ginecològics, en la Medicina Fetal i en Oncologia, fa aconsellable que aquests coneixements s'adquireixin en un centre hospitalari amb un alt grau d'especialització. L'elevat volum assistencial de l'Hospital de la Vall d'Hebron, ens permet oferir la possibilitat de formació pràctica en totes les tècniques i complementar aquesta formació amb experimentació animal i projectes de recerca.

Encara que la docència postgraduada inclou formació en Endoscòpia, encara hi ha aspectes a millorar en la formació dels futurs especialistes. El Màster en Endoscòpia Ginecològica ofereix la possibilitat de capacitar els especialistes en Obstetrícia i Ginecologia, en les noves tècniques endoscòpiques perquè assoleixin una formació avançada en una especialització professional i que adquireixin el nivell suficient per realitzar-les satisfactòriament durant la seva activitat diària.

 

Objectius del Màster

L'objectiu general del Màster en Endoscòpia Ginecològica és:

La formació d'especialistes en Obstetrícia i Ginecologia en les tècniques actuals de: Endoscòpia robòtica -Laparoscòpia i Histeroscòpia-.

L'alumne, durant els deu mesos de durada del curs acadèmic, realitzarà:

- Activitat pràctica presencial activa, ja que actua com a ajudant en les intervencions programades amb el tutor de cada un dels mòduls. Aquesta activitat es realitza a l'Hospital Vall d'Hebron (Àrea Maternoinfantil) quatre dies al mes (de dilluns a dijous).

- Formació teòrica complementària a aquesta activitat pràctica, que s'imparteix els mateixos dies (de dilluns a dijous) en horari de tarda.

- Activitats experimentals que s'han programat a l'estabulari de l'Hospital, on cada alumne realitzarà cirurgia animal, a més d'un curs específic de nusos en endoscòpia.

 

Característiques específiques del Màster

- Formació en les tècniques endoscòpiques de diferent nivell de complexitat.
- Participació activa en les activitats quirúrgiques
- Activitat quirúrgica en 4-5 quiròfans / dia
- Experimentació animal en el estabulari de l'Hospital
- Curs de nusos endoscòpics

 

Estructuració del Màster

El primer mòdul s'inicia el dilluns 26 de setembre de 2011 a les 8.00 hores, a la Sala d'actes de l'Hospital Vall d'Hebron (Àrea Maternoinfantil).

Després de la presentació del Màster es distribuiran als alumnes als quiròfans d'endoscòpia.

 1. Quiròfan de Cirurgia Ginecològica: Malles
 2. Ginecologia Oncològica: Robòtica
 3. Laparoscòpia bàsica
 4. Laparoscòpia avançada / Histeroscòpia

 

A més es realitzarà rotació pel Gabinet d'Histeroscòpia (Parc Sanitari Pere Virgili), per realitzar histeroscòpia diagnòstica, segons l'interès personal dels alumnes del Màster.

El primer dia d'inici de cada mòdul es distribuirà el programa quirúrgic de la setmana.

 

Professors

Dr. Amat, Josep
Dra. Cabrera Díaz, Sílvia
Dra. Campins Marti, Magda
Dr. Ceccaroni, Marcelo
Dra. Cubo Albert, Montse
Dra. Díaz Feijoo, Berta
Dra. Franco Camps, Silvia
Dr. Gil Moreno, Antonio
Dr. Gilabert Aguilar, Joan
Dr. Gratacós Solsona, Eduard
Dr. Gregorio Iguarbe, Jesús
Dr. Gris Martínez, Josep M.
Dra. López Gil, M. Victoria
Dr. Magriña Veciana, Xavier
Dra. Mancebo Moreno, Gemma
Dra. Mañalich Barrachina, Laura

Dra. Mateo Arzo, M. Dolores
Dra. Montero Armengol, Anabel
Dra. Pérez Benavente, M. Assumpció
Dr. Poza Barrasús, José Luis
Dr. Puig Puig, Oriol
Dra. Rosal Fontana, Marta
Dra. Salicrú Riera, Sabina
Dr. Sanchez Iglesias, José Luis
Dra. Suarez Salvador, M. Elena
Dra. Suescun López, M. Carmen
Dra. Úbeda Fernández, Alicia
Dra. Vila Escudé, Eva

 

Assignatures del Màster

 1. Repàs anatòmic. Bases de la endoscòpica. Del 26 al 29 de setembre de 2011
 2. Cirurgia experimental. Curs de Nusos. Del 24 al 27 d'octubre de 2011
 3. Histeroscòpia diagnòstica. Del 21 al 24 de novembre de 2011
 4. Laparoscòpia bàsica. Del 12 al 15 de desembre de 2011
 5. Histeroscòpia quirúrgica. Del 23 al 26 de gener de 2012
 6. Laparoscòpia quirúrgica II. Del 20 al 23 de febrer de 2012
 7. Laparoscòpia quirúrgica III. Sòl Pelvià. Del 26 al 29 de març de 2012
 8. Laparoscòpia en Oncologia Ginecològica. Del 23 al 26 d'abril de 2012
 9. Laparoscòpia en Medicina Reproductiva i Medicina Fetal. Del 21 al 24 de maig de 2012
 10. Avenços tecnològics en endoscòpia. Del 18 al 21 de juny de 2012

 

Més informació i admissió

Servei de Ginecologia Hospital Vall d'Hebron

Juan José López
Telèfon: 93 489 30 66
e-mail: jjlopez@vhebron.net

Dr. Antonio Gil Moreno
Telèfon: 93 489 30 66
e-mail: agil@vhebron.net