Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Unitats > Ginecologia general i sòl pelvià > Informació pacients > Malaltia inflamatòria pèlvica
Ginecologia general i sòl pelvià
Informació pacients
Malaltia inflamatòria pèlvica

És la infecció del tracte genital intern femení (úter, trompes i ovaris). La via de transmissió sol ser sexual i generalment està provocada per diversos agents infecciosos.

És una malaltia que pot tenir una evolució greu podent provocar pelviperitonitis i sèpsia.

Les manifestacions clíniques varien segons l'estadi de la malaltia, en fases inicials hi ha dolor abdominal inespecífic i flux vaginal, mentre que en fases més avançades apareix dolor abdominal peritonític (abdomen agut), febre, i afectació de l'estat general de la pacient.

El tractament requereix antibioticoteràpia. En els casos lleus pot ser rebuda ambulatòriament, mentre que en casos greus requereix ser administrada per via endovenosa amb hospitalització. El tractament quirúrgic està reservat als casos greus amb mala resposta al tractament antibiòtic, incloent desbridaments d'abscessos intraperitoneals, extirpació d'annexos (trompa i ovari) i fins i tot la histerectomia.

Després de la curació és freqüent que puguin quedar seqüeles que afectin la capacitat reproductiva.

La via de transmissió sexual de la malaltia obliga a detectar altres gèrmens també transmesos per via sexual.