Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Unitats > Ginecologia general i sòl pelvià > Investigació
Ginecologia general i sòl pelvià
Investigació
Noves línies de treball

Els avenços tècnics a l'actualitat i la major demanda de qualitat de vida per part de les pacients, ens obliguen a una actualització constant que ens permeti incloure dins de l'oferta assistencial nous tractaments.

En les pacients amb bufeta hiperactiva s'ha iniciat el tractament dels casos severs amb neuromodulació. Aquesta tècnica permet, mitjançant estimulació de l'arrel sacra S3, un descens de la simptomatologia d'urgència miccional i dels episodis d'incontinència urinària d'urgència. Per a casos no tan severs, i amb mala resposta al tractament mèdic, s'iniciarà properament la teràpia d'estimulació del nervi tibial posterior, que també és capaç de disminuir la simptomatologia d'urgència en les pacients.

En el tractament de la incontinència urinària d'esforç s'està incloent la utilització de les noves bandes suburetrales mínimament invasives (one incision slings), amb la finalitat de millorar el postoperatori i possibilitar la realització del procediment quirúrgic sense ingrés hospitalari. La utilització de nous materials sintètics per a les bandes suburetrales (polifluoruro de vinilidè PVDF), ja utilitzades en cirurgia cardiovascular, també és un objectiu a curt termini de la unitat.

En la cirurgia correctora del prolapse genital hem introduït recentment la xarxa amb fixació al lligament sacroespinoso, que aportaria un suport més ferm de les mateixes. Aquesta tècnica apunta a uns resultats més estables a llarg termini.

Des del gener de 2011 entra en funcionament la consulta específica de sòl pelvià postpart. Pretén diagnosticar precoçment les disfuncions del sòl pelvià relacionades amb l'embaràs i el part. La detecció precoç dels prolapses genitals i/o de la incontinència d'orina o d'excrements permetrà adoptar pautes terapèutiques conservadores que disminuiran les necessitats futures de teràpies quirúrgiques més agressives en aquestes pacients.