Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Unitats > Gin. Oncològica i Patologia TGI > Principals processos assistencials > Neoplàsies intraepiterials de cèrvix (CIN)
Ginecologia Oncològica i Patologia TGI
Principals processos assistencials
CIN: Neoplàsies intraepiterials de cèrvix

En les Consultes de Prevenció del Càncer del Tracte Genital Inferior Femení vam rebre un gran nombre de pacients que presenten citologies cervicals anormals. Ens ocupem de realitzar-los un estudi inicial amb història clínica, exploració ginecològica, colposcòpia, detecció del virus del papil·loma humà i biòpsies cervicals si cal, així com de realitzar els tractaments adequats per a cada tipus de lesió i el seguiment adaptat a cada pacient, fins que la citologia torni a ser normal.

 

Citologia Cervical

L'objectiu de realitzar una citologia de coll d'úter (cèrvix) és buscar cèl·lules anormals, que en la majoria de les ocasions són lleus i desapareixen de forma espontània, sense precisar cap tractament. No obstant això, en alguns casos estàs cèl·lules podrien tenir alteracions severes, i seguir transformant fins arribar a produir un càncer al coll de l'úter, i per aquest motiu totes les dones amb citologia anormal necessiten un seguiment per un ginecòleg fins a la normalització de la citologia.
La majoria de les citologies anormals són causades per una infecció del virus del papil·loma humà (VPH). El VPH és molt freqüent i gairebé totes les persones adultes que mantenen relacions sexuals han estat infectades per algun tipus de VPH, en ocasions per diversos. La majoria de les dones eliminen espontàniament la infecció per VPH en el transcurs en els 2 anys posteriors al contagi, i llavors la seva citologia torna a ser normal. No obstant això, algunes dones no eliminen aquesta infecció, i són les que tenen major risc de que les cèl·lules anormals progressin. Com que no podem saber quines dones eliminaran el virus i quines no, totes necessitaran un seguiment.

El resultat de la citologia pot ser:

  • Normal: no hi ha cèl·lules anormals en la citologia.
  • Atípia incerta, lesió intraepitelial de baix grau (ASC-US, L-SIL): mínimes anormalitats de les cèl·lules, possiblement per infecció per VPH. Si es detecta L-SIL en la citologia , hi ha dues alternatives: repetir la citologia als 6 mesos, o realitzar una colposcòpia. El seu ginecòleg li dirà quina és la millor opció en el seu cas.
  • Lesió intraepitelial d'alt grau (H-SIL): s'han trobat cèl·lules anormals en la citologia. En aquest cas el seu ginecòleg li aconsellarà realitzar una colposcòpia.

 

Colposcòpia i Biòpsia Cervical

Una colposcòpia és un procediment que permet al ginecòleg examinar el coll de l'úter mitjançant un microscopi especial anomenat colposcopi, per saber quina és la causa de la citologia anormal. Durant la colposcòpia, el ginecòleg estudia el coll de l'úter i decideix si vostè necessita una biòpsia i en quina localització exacta. La biòpsia és la presa d'una petita mostra que s'envia a un laboratori perquè s'examinin millor les cèl·lules anòmales i es pugui decidir quin és el tractament més adequat per a vostè. La majoria de les dones només senten un petit pessic durant la biòpsia, i posteriorment poden tenir un lleuger sagnat durant 3 o 4 dies.
Les anomalies detectades en una biòpsia de cèrvix es denominen Neoplàsia Cervical Intraepitelial (CIN) i es classifiquen com a lleus (CIN 1), moderades (CIN 2) o severes (CIN 3).

CIN 1 Generalment desapareixerà espontàniament sense tractament. Es recomana una altra citologia o colposcòpia al cap de 6 mesos. De vegades es recomana tractar el CIN 1.
CIN 2 ó 3 S'ha de recomanar el tractament.

 

Tractament

El tractament de les lesions cervicals diagnosticades per biòpsia consisteix en l'exèresi d'una petita part del coll de l'úter mitjançant nansa diatèrmica en la majoria dels casos, encara que s'adapta el tractament a les característiques de cada pacient i de la lesió que presenti. El tractament es realitza amb anestèsia local, però també es pot fer amb anestèsia general en cas que sigui necessari. Després del tractament es poden presentar pèrdues vaginals durant 3 o 5 setmanes. Aquests tractaments solen tenir èxit en gairebé totes les dones sense ocasionar efectes secundaris. No obstant això, un percentatge petit de dones continuaran presentant citologies alterades, i algunes necessiten tractaments addicionals. Per tant, és molt important seguir un control després del tractament. Està comprovat que l'eliminació de les cèl·lules anormals comporta la desaparició en la majoria dels casos del VPH. Per això, les dones amb test de VPH negatiu als 12 mesos després del tractament es consideren curades de la lesió cervical, i poden ser controlades de forma rutinària en el seu ginecòleg habitual.

Si voleu tenir més informació sobre les lesions del coll de l'úter pot consultar les següents webs:

www.aepcc.org

www.ecca.info