Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Unitats > Gin. Oncològica i Patologia TGI > Principals processos assistencials > Neoplàsies intraepitelials de vagina (VAIN)
Ginecologia Oncològica i Patologia TGI
Principals processos assistencials
VAIN: Neoplàsies intraepitelials de vagina

Definició i classificació

La VAIN és la lesió precursora del càncer de vagina, com el CIN i el VIN són les lesions precursores de càncer de cèrvix i vulva, respectivament.

La vagina és la localització menys freqüent de la neoplàsia del tracte genital inferior no superant la VAIN l'1% dels casos de CIN i el càncer de vagina constitueix el 0,5% dels casos la neoplàsia del tracte genital.
De manera similar al CIN, la VAIN es classifica en VAIN 1 o lesió intraepitelial de la vagina de baix grau, amb mínima capacitat de progressió a càncer, i la VAIN 2-3 o lesió intraepitelial de la vagina d'alt grau, amb cert potencial oncogènic, sobretot de la VAIN 3.

 

Història natural

Per la seva extraordinària poca freqüència és difícil conèixer la seva història natural, però l'estudi de sèries curtes ens fa considerar que és similar a la d'altres localitzacions, amb risc de progressió a càncer estimada en conjunt del 9%, i del 20% per al VAIN 3.

Els factors de risc de VAIN són similars a la neoplàsia cervical intraepitelial. Han estat demostrats com a tals, la infecció per VPH, l'antecedent o història actual de CIN, la histerectomia prèvia per CIN, la immunosupressió i la infecció per VIH.

la VAIN 1 correspon a una infecció aguda pel VPH, que en la gran majoria de casos es resol espontàniament, però que ocasionalment persisteix durant anys podent en aquest cas, també ocasionalment aparèixer una VAIN 2 i 3 i finalment progressar a càncer de vagina.

La VAIN pot ser simultània a una CIN i la o les lesions vaginals ser confluents amb la lesió cervical, o estar separades de la mateixa. També pot presentar-se de forma independent, sense lesions en una altra localització del tracte genital, ja sigui cèrvix o vulva. En aquest cas, la descobrirem en realitzar una colposcòpia en una pacient amb una citologia anormal en què el cèrvix és totalment normal, cosa que obliga a explorar la vagina on descobrirem la VAIN.

Una altra forma de presentació freqüent és l'aparició d'una VAIN a la cúpula vaginal d'una pacient a la qual prèviament s'ha extirpat l'úter (histerectomitzades) ja sigui pel tractament d'una CIN o càncer de cèrvix (que serà la major part dels casos), o per una altra causa benigna. El risc de VAIN després d'una histerectomia per CIN és del 1-6%.

 

Clínica

La VAIN és asimptomàtica. Ocasionalment pot acompanyar d'un sagnat escàs amb la relació sexual, però en aquest cas hem de sospitar que ens trobem davant d'un càncer de vagina.
La VAIN apareix com una o diverses taques blanques en aplicar àcid acètic, sobrelevacions o no, de superfície micropapilar, rugosa o llisa, o com una zona de tinció feble amb la solució de lugol o una zona de vascularització anormal. De vegades, no apareix cap imatge anormal.
En més del 90% de casos les lesions es situen en el terç superior de la vagina.

 

Diagnòstic

El diagnòstic es realitza mitjançant colposcòpia i biòpsia de la imatge anormal, realitzada a una pacient que va a la consulta per una citologia anormal, o en el seguiment d'una pacient histerectomitzades per CIN.

 

Tractament

La VAIN 1 o de baix grau pot seguir mitjançant conducta espectant amb citologies periòdiques fins a la seva resolució espontània.
La VAIN 2-3 haurà de ser tractada donat el seu risc de progressió a càncer.
El tractament de la VAIN és molt difícil perquè la vagina té una funció anatòmica sexual i reproductiva molt important, fins i tot més que la vulva, i a més perquè les característiques de la vagina, com a cavitat virtual estreta i allargada amb plecs dificulten l'accés a les lesions.

Hi ha diversos tipus tractaments:

La vaporització mitjançant LASER de CO2, que destrueix el teixit, i preserva la funció sexual i reproductiva, serà el mètode d'elecció en pacients joves no intervingudes prèviament de histerectomia en què se'ls pot aplicar LASER a les lesions de VAIN de manera independent o simultàniament al tractament de la CIN. Els inconvenients d'aquesta tècnica són la manca d'estudi del teixit destruït i que el làser ha d'incidir de forma perpendicular a la lesió, cosa no sempre factible.

Una altra forma de tractament és l'extirpació de la lesió, mitjançant colpectomía parcial o total. Evidentment, comportarà la disminució o pèrdua de la seva funció sexual, de manera que la pacient haurà d'estar-hi d'acord. Aquesta serà l'opció de elecció en dones de més edat, en dones amb histerectomia prèvia, i en la VAIN 3, de major risc de càncer.

La radioteràpia mitjançant aplicació directa amb colpostato, anomenada braquiteràpia, es pot utilitzar en casos de VAIN 3 recurrents, i en dones grans, atès que no està exempta d'efectes secundaris importants com l'estenosi de la vagina amb pèrdua de funció sexual, i el risc de lesió i fistulizació dels òrgans veïns (cistitis i enteritis radiques i fístula vesico-vaginal o recte-vaginal).
Les recurrències són molt freqüents amb un o altre tractament, de manera que és important el seguiment dels 2 primers anys.