Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Unitats > Gin. Oncològica i Patologia TGI > Principals processos assistencials > Càncer de vulva
Ginecologia Oncològica i Patologia TGI
Principals processos assistencials
Càncer de vulva

Epidemiologia

El càncer de vulva és un tumor poc freqüent, representa entre el 3% i el 5% de tots els càncers ginecològics.

El tipus histològic més freqüent és el carcinoma escatós i es presenta amb més freqüència entre els 60 i els 70 anys d'edat.
Últimament s'ha observat un increment d'aquesta malaltia en dones més joves associat a la infecció pel virus del papil·loma humà (VPH). Un altre factor de risc associat és el liquen escleroatrófico vulvar, sobretot en pacients de més edat.

 

Clínica

El símptoma principal és el picor vulvar de llarga evolució (90 %).

Quan es tracta d'una malaltia avançada poden presentar símptomes com a flux hemàtic, dolor i símptomes urinaris.
Es pot presentar en forma de tumor dur o de lesió ulcerada, que es localitza amb major freqüència a nivell de llavis majors o menors (70%), encara que també pot aparèixer en altres localitzacions (clítoris, perineu).

 

Diagnòstic

El diagnòstic es realitzarà mitjançant biòpsia de la lesió.

L'extensió del càncer de vulva es produeix a nivell local (per continuïtat, arribant a afectar altres òrgans com uretra, vagina i anus) i sol tenir una evolució lenta. Una altra via d'extensió molt important és la limfàtica (ganglis inguinals) ipsilateral en el cas de tumors que es localitzen en un costat de la vulva i bilateral en tumors situats en la línia mitjana.
L'Estadi és el factor pronòstic més important del càncer de vulva, per la qual cosa resulta important establir un estadi prequirúrgic per planificar la radicalitat del tractament. Per això és important l'exploració sistemàtica de la pacient per a la valoració de l'afectació d'òrgans veïns i utilitzem la Ressonància Nuclear Magnètica (RNM) que ens ajuda a valorar tant la mida, infiltració a altres òrgans, com l'afectació ganglionar. Altres mètodes utilitzats per a la valoració de l'estat ganglionar de la pacient són la Tomografia Axial Computeritzada (TAC) i la Tomografia per Emissió de Positrons associat a TAC (PET-TAC).

 

Tractament

El càncer de vulva és una entitat poc freqüent. El tractament és complex i multidisciplinari, sent necessària la individualització de cada cas, per la qual cosa s'ha de fer en centres amb experiència.

  • La cirurgia és el tractament d'elecció en el càncer de vulva.
    La cirurgia consisteix en una extirpació àmplia de la lesió amb marge macroscòpic de resecció de 15-20mm i escissió en profunditat més extirpació dels ganglis inguinals, en tumors de petita grandària, i vulvectomia radical modificada. En les lesions unilaterals extirparem els ganglis inguinals del mateix costat, i en les lesions centrals o multicèntriques extirparem els ganglis inguinals bilaterals.
    La cirurgia no està exempta de complicacions, principalment en forma de dehiscència de la cicatriu, infecció, edemes de les extremitats inferiors, linfoquísties etc. La taxa de mortalitat postquirúrgica està entre l'1% i el 5% en forma de complicacions cardiovasculars.
  • Tècnica del gangli sentinella: Es tracta d'una tècnica nova en el càncer de vulva que es basa en la definició del gangli sentinella com la primera estació ganglionar que rebria les cèl·lules tumorals. La detecció i anàlisi intraoperatori d'aquest gangli permet determinar la necessitat o no de realitzar limfadeneoctomia sistemàtica inguinal d'aquest costat. Si el gangli està infiltrat per cèl·lules tumorals serà necessari completar l'exèresi ganglionar, ja que suposa el factor pronòstic més important. Si el gangli sentinella no està afectat no realitzarem la resta de la limfadenectomia, la qual cosa suposa una millora en la morbiditat de les pacients. La tècnica es realitza injectant un radiotraçador peritumoral el dia anterior a la cirurgia i practicant posteriorment una linfogammagrafía que localitza el gangli sentinella. A més, el dia de la cirurgia s'injecta un colorant blau peritumoral que també tenyeix el gangli sentinella.
  • Radioteràpia: La radioteràpia postoperatòria s'utilitza en aquells casos en què no s'ha aconseguit marge lliure de tumor suficient o hi ha afectació ganglionar.
    La radioteràpia preoperatòria s'utilitza per intentar disminuir la grandària d'aquells tumors que inicialment no són ressecables quirúrgicament.
  • Quimioteràpia: sola o associada a la radioteràpia en els casos de càncer avançat de vulva (pre o postoperatòria).