Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Unitats > Gin. Oncològica i Patologia TGI > Principals processos assistencials > Càncer de vagina
Ginecologia Oncològica i Patologia TGI
Principals processos assistencials
Càncer de vagina

El càncer de vagina primari és un càncer estrany.
Es tracta del càncer ginecològic menys freqüent i representa el 1-3% de tots els càncers ginecològics (quan trobem un tumor a la vagina, en la majoria dels casos, es tractarà d'un tumor metastàtic). El 90% dels càncers primaris de vagina són de tipus histològic escamós.

L'edat mitjana d'aparició d'aquest càncer és de 63 anys (la franja d'edat més freqüent està entre els 60 i 80 anys).

Els factors de risc relacionats amb el càncer de vagina són: la història de displàsia cervicovaginal per infecció de VPH (sembla que al voltant del 40% dels càncers de vagina podrien ser atribuïts al VPH, sobretot al 16), tabaquisme, promiscuïtat sexual, baix nivell sociocultural, infeccions de transmissió sexual, antecedent de histerectomia, trauma o irritació vaginal crònica per pessaris o prolapse vaginal, i antecedent d'irradiació pèlvica.

El símptoma més freqüent és el sagnat, encara que moltes de les pacients no presenten símptomes i el diagnòstic es porta a terme durant l'exploració ginecològica per altres motius.

El diagnòstic es realitzarà mitjançant biòpsia de la lesió. L'estudi d'extensió pot realitzar-se amb TAC o RNM o bé amb cistoscòpia i/o rectosigmoisdoscopia i urografia endovenosa.

Com que es tracta d'un tumor rar no hi ha consens respecte al tractament òptim per a aquestes pacients. Malgrat això, en la majoria dels centres, la radioteràpia és el tractament d'elecció. El tractament ha d'individualitzar segons la localització, mida tumoral, extensió i estat mèdic de la pacient.
El tractament sempre ha de ser radical, tant si és quirúrgic com radioteràpic, ja que es tracta de tumors amb ràpida extensió a estructures veïnes. L'abordatge quirúrgic pot ser abdominal, vaginal o combinat, i s'utilitza habitualment en estadis inicials.
La radioteràpia pot presentar complicacions en un 15% dels casos, a nivell d'intestí, bufeta de l'orina i vagina (en forma d'enteritis, proctitis , hemorràgies, úlceres rectals, fístules, cistitis, incontinència urinària, hematúries, estenosi vaginals amb edema i fibrosi).
Les complicacions quirúrgiques solen ser vaginals en forma d'estenosi i atròfia.

El principal factor pronòstic del càncer vaginal és l'estadi de la malaltia.