Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Unitats > Gin. Oncològica i Patologia TGI > Principals processos assistencials > Càncer de trompa de Falopi
Ginecologia Oncològica i Patologia TGI
Principals processos assistencials
Càncer de trompa de Falopi

El càncer primari de trompa de falopi és estrany.
Suposa menys de l'1% dels càncers ginecològics del tracte inferior, i en moltes ocasions és una troballa casual en realitzar cirurgia per un altre motiu o en l'anatomia patològica. El 90% dels càncers de trompa són del tipus histològic serós-papilar.

L'edat mitjana d'aparició d'aquest càncer està entre els 54-64 anys.

Aquest càncer es relaciona amb la mutació del gen BRCA1 i BRCA2.
El comportament biològic del càncer de trompa és similar al càncer d'ovari: té tendència a produir metàstasi peritoneals (produeixen ascites) i metàstasi a ganglis retroperitoneals.

Els símptomes són molt inespecífics, i igual que el càncer d'ovari, les pacients acostumen a estar asimptomàtiques fins que la malaltia es troba en estadi més avançat. Els símptomes més habituals són de dolor abdominal i sensació de pressió, hemorràgia genital.

El diagnòstic de sospita es realitza mitjançant ecografia transvaginal, i per a l'estudi d'extensió utilitzem la TC i la determinació del marcador tumoral Ca125.

El maneig terapèutic d'aquestes pacients és igual que el de les pacients amb càncer d'ovari. L'estadificació quirúrgica consisteix en histerectomia total, annexectomia bilateral, limfadenectomia pèlvica bilateral, limfadenectomia aòrtica, omentectomía, biòpsies peritoneals, apendicectomia i citologia del líquid intraabdominal. L'abordatge quirúrgic pot ser mitjançant laparoscòpia o laparotomia, a individualitzar segons l'estat clínic de la pacient i l'estadi. La cirurgia citoreductora òptima (aconseguir extirpar tot, o la majoria de tumor) està relacionada amb l'augment de la supervivència. En els estadis avançats es realitza tractament adjuvant amb quimioteràpia.