Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Unitats > Gin. Oncològica i Patologia TGI > Presentació i activitat assistencial
Ginecologia Oncològica i Patologia
Tracte Genital Inferior (TGI)
Presentació i activitat assistencial

Presentació

La missió de la Unitat de Ginecologia Oncològica i Patologia tracte genital inferior (TGI), és representar, en el si de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, i dins del sistema públic català, un centre d'excel·lència, avantguarda i alta tecnologia dedicat a la patologia oncològica i a la patologia cervical de la població.

Tot això basat en l'atenció completa, i en el qual l'assistència, la docència i la investigació s'integrin fent-la competitiva al més alt nivell. La nostra missió és tenir cura de la salut de les persones, mitjançant una atenció sanitària efectiva, eficient i de qualitat, per prevenir i tractar les malalties.

A la Unitat de Ginecologia Oncològica s'atén tota la patologia oncològica genital que es genera a la zona d'influència directa de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, i també aquelles que per la seva complexitat o requeriments superen la capacitat dels altres centres sanitaris de Catalunya.

Activitat assistencial

Activitat assistencial any 2009 <veure pdf>

Activitat assistencial any 2010 <veure pdf>