CatalÓ  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
└rea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
TelŔfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Unitats > Cirurgia Endosc˛pica ginecol˛gica > Informaciˇ pacients > Histerectomia laparosc˛pica
Cirurgia Endosc˛pica ginecol˛gica
Patologies que es tracten amb tŔcniques endosc˛piques
Histerectomia laparosc˛pica

La histerectomia Ús un procediment quir˙rgic que consisteix a extirpar l'˙ter o matriu, per tant, suposa la pŔrdua de possibilitat de gestaciˇ.
Quan utilitzem la laparosc˛pia com a via d'abordatge, ens referim a la histerectomia laparosc˛pica.

Les principals indicacions per patologia benigna de l'histerectomia laparosc˛pica sˇn:

- ˙ters miomatosos simptomÓtics
- HemorrÓgies uterines disfuncionals (sagnats menstruals abundants) que no responen al
tractament mŔdic conservador)
- adenomiosis

En la realitzaciˇ de l'histerectomia laparosc˛pica podem plantejar l'opciˇ de: una histerectomia subtotal o d'una histerectomia total, en funciˇ de si conservem o no el cŔrvix uterÝ, el qual correspon a la porciˇ mÚs inferior de l'˙ter que apunta al fons de la vagina. La indicaciˇ d'un tipus o un altre dependrÓ del tipus de patologia a tractar i de les caracterÝstiques de la pacient.

A l'histerectomia subtotal laparosc˛pica, extirpem el cos uterÝ per˛ conservem el cŔrvix. Per a la seva extracciˇ fora de l'abdomen, ja que en cirurgia laparosc˛pica realitzem petites incisions que no superen els 12 mm, hem d'emprar un instrument quir˙rgic anomenat morcelador histerosc˛pic que ens permet fragmentar i extreure els fragments del cos uterÝ un cop s'ha extirpat.

A l'histerectomia total laparosc˛pica, degut a que extirpem tot l'˙ter, ens permet extreure'l en la seva totalitat a travÚs de la vagina havent de, posteriorment, tancar la vagina mitjanšant abordatge laparosc˛pic.

Hi ha una altre varietat anomenada histerectomia vaginal assistida per laparosc˛pia, en la qual, es realitza una primera part de l'histerectomia mitjanšant abordatge laparosc˛pic i una segona part mitjanšant cirurgia vaginal. Suposa tambÚ l'extirpaciˇ completa de la matriu i la seva extracciˇ Ús tambÚ a travÚs de la vagina. El tancament d'aquest es realitza per via vaginal.

Habitualment l'histerectomia laparosc˛pica, a causa de les avantatges pr˛pies de l'abordatge laparosc˛pic, Ús un procediment quir˙rgic amb estada hospitalÓria curta (48 h.) i una recuperaciˇ postoperat˛ria molt precoš.

Els riscos sˇn els propis de qualsevol cirurgia abdominal, afegint a mÚs, el risc de conversiˇ a cirurgia oberta abdominal convencional, la qual cosa sempre s'ha d'advertir a la pacient.