Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Unitats > Cirurgia Endoscòpica ginecològica > Informació pacients > Estudi i tractament de la agenèsia vaginal
Cirurgia Endoscòpica ginecològica
Patologies que es tracten amb tècniques endoscòpiques
Estudi i tractament de la agenèsia vaginal

La agenèsia o hipoplàsia vaginal -manca de desenvolupament o absència completa de vagina- és una entitat poc freqüent, que es diagnostica generalment en l'estudi d'una amenorrea primària -falta de la primera menstruació-. S'enquadra dins de diferents síndromes genètics, el més freqüent la síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser que afecta un de cada 5.000 nounats vius.

S'han descrit diferents tècniques per a la creació quirúrgica d'una neo-vagina. L'objectiu és aconseguir una vagina amb característiques anatòmiques properes a la normalitat, en calibre, longitud i característiques del teixit, i que permeti un bon resultat funcional amb relacions sexuals satisfactòries.

A la nostra unitat realitzem, d'elecció, l'operació de Vechietti modificada per laparoscòpia. És una cirurgia mínimament invasiva, en què es realitza una distensió del teixit que existeix en el recés vaginal mitjançant pressió. Es posa un dispositiu a nivell d'aquest recés i es connecta a un sistema de tracció sobre la paret abdominal atraves d'uns caps que, per via laparoscòpica, s'han dirigit entre l'espai que hi ha entre bufeta i recte, llaurant un túnel preperitoneal fins a la paret abdominal.

La pacient haurà de romandre ingressada entre 6-8 dies fins a aconseguir la longitud de vagina suficient. Cal consensuar amb la pacient el moment de la cirurgia. El moment ideal és, quan s'ha aconseguit una maduresa psicològica i sexual, i quan la pacient estigui motivada per realitzar un tractament amb dilatadors en el domicili, ja que en aquest tipus de cirurgia cal l'ús de dilatadors, durant un o dos mesos postintervenció fins aconseguir el resultat definitiu.

És una tècnica poc agressiva en la qual no s'utilitzen empelts d'una altra part de l'organisme o substàncies externes. La vagina es forma a partir del mateix teixit amb el que no hi ha secreció excessiva. Aconseguim molt bon resultat estètic i funcional.

Aquesta tècnica assumeix un risc quirúrgic que altres tècniques descrites per a la vaginoplastia. No obstant això precisa motivació i col·laboració de la pacient en el postoperatori.