Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Unitats > Cirurgia Endoscòpica ginecològica > Laparoscòpia
Cirurgia Endoscòpica ginecològica
Laparoscòpia
Laparoscòpia: Cirurgia mínimament invasiva

En què consisteix la cirurgia laparoscòpica?

La laparoscòpia és una tècnica endoscòpica que permet visualitzar l'interior de la cavitat abdominal, mitjançant la introducció d'una càmera a través de la paret abdominal (generalment pel melic). Per a la seva realització es requereix anestèsia general.

Abans de la introducció de la càmera a través d'una petita incisió d'1cm al melic, hem d'inflar la cavitat abdominal mitjançant la injecció de gas, diòxid de carboni, a través d'una agulla que s'introdueix per la paret abdominal. D'aquesta manera visualitzem perfectament la cavitat abdominal, observant, així, els genitals interns: úter, trompes de Falopi i ovaris.
Després d'això, i en funció de la indicació de la laparoscòpia, es realitzen entre una i tres incisions més a la paret abdominal, de 5 a 12 mm de diàmetre, per a col·locar guies de treball que permetran la introducció de l'instrumental quirúrgic necessari a la cavitat abdominal.

Un cop efectuat un procediment laparoscòpic, la molèsties que habitualment apareixen són les referides a nivell de les petites cicatrius realitzades, així com, un dolor abdominal difús de característiques similars a les agulletes. En qualsevol dels casos, la durada d'aquests símptomes no sol ser superior a una setmana i es controlen adequadament amb analgèsics de rutina. En algunes ocasions, pot aparèixer un dolor referit a les espatlles, típicament a l'espatlla dreta, que també sol durar pocs dies i que és causa de la irritació que el diòxid de carboni genera en algunes estructures internes de la cavitat abdominal.

El principal avantatge de la cirurgia laparoscòpica es troba, a més de en un evident millor resultat estètic, en una recuperació postoperatòria més precoç en relació a la cirurgia abdominal oberta convencional, pel fet que hi ha menor dolor postoperatori, menor sagnat intraoperatori i una reintroducció de la dieta oral més ràpida. Tot això permet que una gran part dels procediments quirúrgics laparoscòpics puguin realitzar-se amb caràcter ambulatori, o bé, estades hospitalàries d'entre un i tres dies.

Com a conseqüència del prèviament ressenyat, una pacient que és sotmesa a una cirurgia laparoscòpica podrà reincorporar-se a les activitats de la vida quotidiana amb major celeritat que la que és sotmesa a una cirurgia oberta abdominal.

 

Indicacions:

A l'actualitat, a l'àrea de la patologia ginecològica benigna, l'endoscòpia té pràcticament les mateixes indicacions que la cirurgia oberta convencional, amb algunes excepcions:
A la nostra unitat s'han anat incorporant progressivament procediments endoscòpics més complexos podent, en aquest moment, realitzar totes les tècniques endoscòpiques descrites a la comunitat científica en patologia ginecològica.

Laparoscòpia diagnòstica:

- Estudi de àlgies pèlviques.
- Estudi de fertilitat. Permeabilitat tubàrica.

Laparoscòpica quirúrgica:

> Esterilització tubàrica.
> Tractament de la patologia anexial benigna.
> Tractament de l'endometriosi ovàrica.
> Tractament de l'endometriosi profunda.
> Miomectomia.
> Histerectomia.
- Tractament de la malaltia pèlvica inflamatòria en estadis clínics avançats.
- Tècniques laparoscòpiques per creació de neovagina en pacients amb agenèsia vaginal.
- Tècniques laparoscòpiques per a la correcció del prolapse vaginal.
- Tractament quirúrgic de la gestació extrauterina.
- Tractament endoscòpic de la patologia anexial en gestants.

 

Contraindicacions:

Hi ha condicions inherents a les pacient per patologia de base associada (cardíaca, respiratòria ...) que contraindicaràn d'entrada la pràctica d'una laparoscòpia.

D'altra banda, hi ha factors associats a la patologia ginecològica motiu de tractament que, potser no contraindiquin d'entrada la cirurgia laparoscòpica, tot i que augmenten el risc de convertir aquesta cirurgia en abdominal oberta convencional, com són l'existència d'adherències intraabdominals per cirurgies prèvies, un gran grandària de la tumoració uterina o ovàrica o un sagnat intraoperatori excessiu.

Investigació

Activitat científica i investigadora 2010 <veure pdf>

Activitat científica i investigadora 2011 <veure pdf>