Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Unitats > Patologia Mamària > Informació pacients > Informació bàsica
Patologia Mamària
Informació pacients
El càncer de mama: Informació bàsica

Quina és la incidència del càncer de mama?. El càncer de mama és el tipus de càncer més comú en les dones. S'estima que 1 de cada 10 dones desenvoluparà un càncer de mama al llarg de la seva vida.

 

Què és el càncer?. Breu definició:

El càncer ocorre quan les cèl·lules es tornen anormals i es divideixen sense control ni ordre. Tots els òrgans del cos estan formats per diferents tipus de cèl·lules que es divideixen en un ordre. Si les cèl·lules es divideixen quan no és necessari es forma excessiu teixit, el que pot arribar a donar lloc a un tumor que pot ser benigne o maligne.
Els tumors benignes no envaeixen els teixits ni es disseminen. En els tumors malignes les cèl·lules cancerígenes creixen i es divideixen sense control, poden envair i danyar altres teixits i òrgans. Així mateix poden emigrar i desplaçar-se pel sistema sanguini i limfàtic. D'aquesta manera es poden estendre a altres parts del cos, que llavors s'anomena metàstasi.

 

Anatomia de la mama

La mama és una glàndula, la funció més important és la producció de llet. Està formada per uns lòbuls dels quals parteixen uns conductes anomenats galactòfors cap al mugró, a cada mama poden existir entre 20-25 lòbuls amb els seus respectius conductes. Els lòbuls i els conductes galactòfors estan revestits per un epiteli cilíndric. El creixement atípic d'aquestes cèl·lules és el que origina el carcinoma ductal o lobular que són els tipus histològics més freqüents de càncer de mama.

 

Quins tipus de càncer de mama hi ha?

Hi ha diversos tipus de càncer de mama: el més freqüent és el ductal, que és el que es forma en els conductes galactòfors. El segon tipus de càncer de mama més freqüent és el que es forma en els lòbuls.
Pot ser un càncer no invasiu o intraductal o in situ, que és quan està confinat als conductes de la mama o invasiu si ha crescut o infiltrat els teixits del voltant.

 

Quins són els factors de risc?

Hi ha molts estudis que defineixen diferents factors de risc per patir un càncer de mama.
Tenir molts factors de risc, significa que es té més probabilitat de patir càncer, però no de forma obligada.

Alguns dels factors de risc són:

Edat: El càncer de mama té la major incidència entre els 50 i 60 anys.

Història familiar: Les pacients que tenen antecedents familiars tenen més probabilitats de patir un càncer de mama. S'estima que entre un 10% i un 15% dels càncers tenen un component hereditari. Es poden detectar mutacions en certs gens que predisposen a patir la malaltia. En casos amb probabilitat de ser un càncer hereditari, es remet a la pacient a la Unitat de Consell Genètic.

Història personal: El risc de càncer de mama és major en les dones que ja han tingut càncer de mama.

Altres factors que també influeixen són:

- La menstruació primerenca (abans dels 12 anys) i la menopausa tardana (després dels 55 anys).
- Primer fill després dels 30 anys i també les que mai han tingut un fill.
- Determinades patologies benignes de la mama que incrementen el risc de desenvolupar un càncer de mama, com pot ser la hiperplàsia atípica.

Un estil de vida saludable (dieta sana, exercici, tabac, alcohol) també redueix la probabilitat de tenir un càncer de mama