Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Unitats > Patologia Mamària > Informació pacients > Detecció, símptomes i diagnòstic
Patologia Mamària
Informació pacients
Detecció, símptomes i diagnòstic

Com es detecta el càncer de Mama?

Mamografies: La mamografia consisteix a realitzar una radiografia de les mames. És una tècnica que produeix una radiació mínima sobre les mames. Diversos estudis demostren que realitzar-se una mamografia anual a partir dels 50 anys redueix la mortalitat per càncer de mama. La mamografia moltes vegades permet detectar lesions abans que es palpin de tal manera que la malaltia es diagnòstica en estadis més inicials permetent realitzar tractaments quirúrgics més conservadors i millorant el pronòstic de la malaltia. A més permet detectar cúmuls de calci a la mama (microcalcificacions), que depenent de la seva morfologia es poden catalogar de benignes, dubtoses o probablement malignes.

Exàmens clínics de mama: Juntament amb la mamografia s'ha de fer una exploració mamària per un especialista.

Autoexploració mamaria: L'auto exploració mamària s'ha de fer una vegada al mes per totes les pacients, és la forma més habitual de detectar un càncer. És important recordar que les mames no tenen perquè ser simètriques, poden canviar durant el cicle, la gestació o la presa d'anticonceptius i que premenstrualment poden estar més sensibles i inflades.

 

Quins són els símptomes?

Les formes més habituals de presentar el càncer de mama són dues: Abans que doni clínica mitjançant mamografies de screening, o altres vegades mitjançant l'exploració clínica de la mama (el seu metge o la mateixa pacient), podent-se presentar de diferents formes:

Un bony
Canvis en la forma o mida de la mama.
Canvis en la coloració
Secreció pel mugró (especialment hemàtica)
Davant de qualsevol canvi a la mama la dona ha d'acudir a l'especialista.

 

Com es realitza el diagnòstic?

L'orientació diagnòstica de càncer de mama s'obté mitjançant l'exploració física de la pacient, i proves d'imatge:

La mamografia: la mamografia és el mètode d'imatge més important per diagnosticar càncer de mama. Permet visualitzar la forma i mida del nòdul tant si és palpable com si no ho és. És important recordar que no tots els tumors es veuen a la mamografia (fins a un 10% no es veuen) per això és important compaginar tots els mètodes que tenim.

L'ecografia és un mètode molt usat, especialment per a diferenciar nòduls sòlids de líquids. És un mètode complementari de la mamografia. L'ecografia no es pot utilitzar com a mètode de cribratge poblacional per càncer de mama i no ha de substituir la mamografia sinó complementar-la.

El diagnòstic definitiu és per anatomia patològica, és a dir, realitzant una biòpsia.
Hi ha diversos tipus de biòpsia:

Punció-aspiració amb agulla fina (PAAF): És una citologia, és a dir, consisteix a realitzar una aspiració del nòdul per obtenir cèl·lules aïllades. Permet distingir molt bé els quists (contenen líquid) dels sòlids. No necessita anestèsia.

Biòpsia cilindre: És una biòpsia que obté teixit del nòdul, és una agulla més gruixuda que la PAAF, i precisa d'anestèsia local de la pell.

Biòpsia quirúrgica: Es realitza en el quiròfan. Generalment la pacient sempre acudeix a quiròfan amb un diagnòstic. Aquestes biòpsies són molt infreqüents però, de vegades, si no s'aconsegueix un diagnòstic clar es fa una biòpsia quirúrgica. El cirurgià extreu una part del tumor o de la zona sospitosa.

 

Què fer davant un diagnòstic de càncer de mama?

Quan es té un problema a la mama, el millor és acudir a l'especialista. Quan es té un diagnòstic de càncer de mama, el millor és acudir a unitats funcionals de mama. És a dir on diversos especialistes: ginecòleg, cirurgià, radiòleg, oncòleg, radioterapeuta, psicòleg... porten el seu cas d'una forma coordinada i consensuada.