Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Unitats > Patologia Mamària > Línies de recerca
Patologia Mamària
Línies de recerca
Línies estrella d'investigació:

Ecografia intraoperatòria

Els tumors de mama, que hem d'operar per extreure'ls, poden ser palpables o no palpables (només es veuen a la mamografia o a l'ecografia). Si no són palpables, abans d'operar els hem de localitzar perquè el cirurgià els pugui trobar, per això tenim diverses formes: la més utilitzada és l'"arpó", que consisteix a introduir un "fil metàl·lic" fins al tumor, abans de portar a la pacient a quiròfan. Una altra forma menys traumàtica i molesta consisteix a localitzar el tumor per ecografia dins del quiròfan. Aquesta tècnica a més té l'avantatge que permet treure el tumor amb marges de seguretat, ja que l'ecografia ens va guiant durant la cirurgia, de manera que reduïm la necessitat de segones cirurgies per ampliar els marges del llit tumoral.

 

Radiofreqüència

Quan traiem un tumor de la mama són molt importants els marges del tumor, ja que si el tumor toca el marge és necessari realitzar una altra cirurgia, i si està molt a prop pot augmentar la probabilitat d'una recaiguda.

La tècnica de radiofreqüència és un estudi que realitzem juntament amb altres centres de l'Europa i els EUA i consisteix a "abrasar" mitjançant ones de radiofrecuencia dels marges tumorals, on hi havia el tumor a la mama, d'aquesta manera esperem reduir la necessitat de segones cirurgies o la probabilitat d'una recaiguda.

< veure fotografia >

 

Gangli sentinella en neoajuvancia

La tècnica del gangli sentinella consisteix a extreure un gangli de l'aixella que ens permeti conèixer si la malaltia s'ha estès als ganglis limfàtics. Si la malaltia no s'ha estès als ganglis, la pacient es pot evitar la pràctica d'una limfadenectomia axil·lar completa (és a dir treure tots els ganglis) amb les molèsties o problemes que es poden derivar (alt. mobilitat, sensibilitat o inflor del braç). Aquesta tècnica a les pacients que es realitza neoadjuvancia (és a dir, primer quimioteràpia) no es realitzava, és a dir totes es sotmetien a un buidatge axil·lar complet. La nostra unitat és la primera a poder oferir la tècnica del gangli sentinella a les pacients que primer reben quimoteràpia, gràcies a aquest estudi que ens ha permès validar la tècnica, evitant els efectes secundaris d'una limfadenectomia.

 

Tècnica del mapatge revers axil·lar

Aquesta tècnica consisteix a diferenciar els ganglis limfàtics que reben el drenatge del braç dels que reben el drenatge de la mama. Així quan es realitzi una limfadenectomia (o buidatge axil·lar) podem diferenciar quins ganglis depenen del braç. S'injecta un colorant blau al braç per identificar a la cirurgia el gangli que es tenyeix de blau i que correspondria al drenatge del braç. Si podem evitar extirpar aquests ganglis que reben el drenatge del braç es podrà reduir la proporció de limfedema.

< veure fotografia >

 

Tècnica de segellat de gots vs mètodes clàssics

Quan es realitza una limfadenectomia (o buidatge axil·lar) hi ha el risc de sagnat o que s'acumuli limfa a l'aixella o al braç. Disposem, actualment, d'un bisturí que aconsegueix segellar els vasos de manera més "forta", d'aquesta manera esperem disminuir la probabilitat de sagnat, temps de drenatge axil·lar, estada a l'hospital, o limfedema (inflor del braç).

 

Gangli sentinella en recidiva

Aquest és un estudi que intenta veure si les pacients que tenen una recidiva del càncer de mama es poden beneficiar de realitzar una tècnica del gangli sentinella, amb tots els avantatges que això comporta. Fins ara no s'ha realitzat estudi en Espanya, per validar aquesta tècnica.

 

Estudi Excel

Aquest un estudi multidisciplinar (el porten a terme diversos grups d'investigadors al món) que consisteix en la quimioprevenció del càncer de mama, és a dir, reduir la incidència del càncer de mama en pacients de risc, mitjançant tractament farmacològic. Aquest estudi s'acaba de tancar i esperem resultats per a un o dos anys.

 

Càncer de mama en gestants

El càncer de mama en ocasions es pot diagnosticar durant l'embaràs. Es considera un diagnòstic de càncer de mama en l'embaràs si es diagnostica durant l'embaràs i fins a 1 any després del part. A causa del gran nombre de variables a tenir en compte i de complicacions que es poden observar, és clau la seva manipulació per equips multidisciplanars i experimentats. L'Hospital Vall d'Hebron integra tots els especialistes implicats en el manipulament de l'embaràs, del càncer, del part i del nounat. Aquest equip ha adquirit experiència i uns excel·lents resultats en el manipulament de les pacients amb carcinoma de mama diagnosticat durant l'embaràs.

 

Tècniques de preservació de la fertilitat

El diagnòstic de càncer de mama en dones en edat reproductora implica uns tractaments que poden dificultar les opcions futures d'embaràs. Hi ha mesures per a preservar la fertilitat en aquestes pacients. Totes les pacients amb càncer de mama i que volen preservar la seva fertilitat són estudiades per un equip multidisciplinar a la Unitat de Preservació de la Fertilitat de l'Hospital Vall d'Hebron per oferir aquelles tècniques que més la beneficiïn segons els diferents tractaments que requereixin per tractar el seu càncer de mama. Hi ha diferents tècniques disponibles que s'avaluen de forma individual per a cada pacient com són: la criopreservació d'embrions, d'oòcits i de teixit ovàric.

 

Estudi per valorar l'aplicabilitat de creixement de cèl·lules tumorals en un xenoingert ortotòpic en ratolins

En aquest projecte, proposem optimitzar els protocols que actualment usem per millorar la taxa d'èxit en l'establiment de xenoingerts de càncer de mama. Un cop optimitzat, farem servir aquest protocol per analitzar l'efectivitat de teràpies anti-IL6 i anti- HER2 i obtenir cèl·lules resistents a aquestes teràpies. Hem escollit aquestes com exemples de teràpies amb la capacitat d'inhibir Tumor Initiating Cells (IL-6) i de teràpia que, malgrat la seva efectivitat, es pot millorar atacant els mecanismes de resistència, singularment l'expressió de p95HER2.