Català  |  Castellano

Servei de Ginecologia
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Àrea Materno-Infantil

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon: 93 489 30 00
info@ginecologiavhebron.com
Unitats > VHIR - Unitat d'Investigació > Presentació
VHIR - Unitat d'Investigació
Presentació

VHIR - Unitat d'Investigació

OBJECTIUS del VHIR:

Els càncers ginecològics més importants, pel que fa a prevalença i mortalitat, però no associats amb la infecció viral, són els d’endometri i càncer d’ovari. Representen un total de 558.000, amb 228.000 nous casos i morts anuals. El control de la mortalitat d’aquests càncers és un dels principals reptes de la nostra societat. Malauradament, les dades de la clínica-patològica que s’acompanyen no prediuen amb fiabilitat la gravetat d’aquestes malalties i un alt percentatge de les pacients no són diagnosticades correctament i acaben amb una evolució i recurrència desfavorable, que s’associa directament amb la mort.

El nostre grup se centra en la investigació molecular i traslacional de diversos càncers ginecològics (incloent-hi, sobretot els d’endometri i ovari) i malalties relacionades amb els ginecològics, com l’endometriosi. Gràcies a l’estreta col·laboració entre els professionals clínics i investigadors bàsics i de la traducció, tots els nostres projectes se centren en les necessitats clíniques no resoltes. El nostre objectiu és identificar i caracteritzar noves molècules, que podrien jugar un paper rellevant en la transformació de cèl·lules neoplàsiques, i el creixement, la progressió, la difusió dels tumors i la resistència a les teràpies actuals. També treballem en el desenvolupament de noves eines clíniques rellevants, tal com el desenvolupament de nous dispositius per millorar el maneig clínic del pacient, i la generació de models de ratolí xenoinjerts derivats del pacient (PDX) que s’utilitza en la validació preclínica. El nostre objectiu final és identificar les molècules i els biomarcadors nous i valuosos per millorar el diagnòstic, pronòstic i tractament.

Equip d’investigadors principals:

Dr. Gil Moreno, Antonio - Cap de grup
Dra. Colás Ortega, Eva
Dr. Córdoba Cardona, Octavi
Dra. Diaz Feijoo, Berta
Dra. Santamaria Margalef, Anna